rẻ hơn sim rác
chỉ bán theo lô
lô sim giá 30ngàn/simTỷ Phú3
1) 099.678.6784
2) 099.703.7890
3) 099.703.7891
4) 099.703.7892
5) 099.703.7893
6) 099.703.7894
7) 099.703.7895
lô sim giá 40ngàn/simTỷ Phú3
01) 0993.271.123
02) 0996.483.123
03) 0996.485.123
04) 0993.102.234
05) 0996.573.234
06) 0993.603.345
07) 0993.596.345
08) 0997.104.345
09) 0993.908.345
10) 099.6788.234
11) 09964.65.123
12) 09968.58.345
lô sim giá 50ngàn/simTỷ Phú3
1) 099.671.7000
2) 099.70.44000
3) 099.704.3000
4) 099.325.9000
5) 099.568.2000

Xin liên hê 096 649 8888
Anh em đi ngang Up phụ dùm, cảm ơn nhiều
Miễn trả giá