Như tiêu đề. mình cần bán mấy món sau. Anh chị em nào có nhu cầu thì ủng hộ giúp nhà em . Cứ Call để fix giá, không SMS giùm nhà em .