Cần đổi 016.3322.9999 lấy ngũ 7 or tứ 7 11 số đầu đẹp . các bạn có show mình nhé. thks