BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNGhttp://vn.360plus.yahoo.com/thanhnv93Chuyên: Tư vấn đầu tư, lập báo cáo dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Thiết kế, thi công, hoàn công các công trình xây dựng, công trình xử lý nước thải.


DT: 0914526205 -
08 22142126 - 08 35146426
Báo cáo giám sát môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Dịch vụ tư vấn môi trường, báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường, sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, giấy phép khai thác nước dưới đất
Công ty chúng tôi chuyên nhận tư vấn môi trường Đảm bảo – Chính xác - Nhanh chóng – CHI PHÍ THẤP NHẤT.
LĨNH VỰC TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
2. Sổ chủ nguồn thải
3. Cam kết bảo vệ môi trường.
4. Đánh giá tác động môi trường.
5. Giấy phép khai thác nước dưới đất.
6. Giấy phép nghiệm thu công trình xử lý nước, khí thải.
7. Giấy phép nghiệm thu môi trường tổng thể.
8. Tư vấn thiết kế, lập dự toán, tổng dự toán.
9. Giấy phép xả thải.
10. Giấy phép đấu nối vào hệ thống cống thoát nước.
11. Tư vấn khoa học Công nghệ và thiết bị môi trường.
12. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý môi trường.
2. XỬ LÝ NƯỚC THẢI, NƯỚC CẤP, KHÍ THẢI
13. Thi công, lắp đặt và vận hành các dự án xử lý nước thải, nước cấp, khí thải,....
14. Cải tạo, bảo trì và thay thế các dự án xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, ...
15. Chuyển giao công nghệ môi trường, đào tạo vận hành xử lý nước thải, nước cấp và khí thải.
16. Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng.
3. DỊCH VỤ ĐO ĐẠC, PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
17. Đo đạc chất lượng không khí xung quanh và khu vực sản xuất,
18. Đo đạc màu khí thải lò hơi, lò đốt, hơi hóa chất và dung môi hữu cơ;
19. Phân tích chất lượng nước mặt, nước ngầm, nước thải, phân tích mẫu đất, bùn, đo bụi lơ lửng, bụi hơi sơn….

Lập Báo Cáo Giám Sát Môi Trường
Đối tượng lập báo cáo giám sát môi trường

Mô tả công việc

- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
- Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.
- Đánh giá chất lượng môi trường.
- Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm
và dự phòng sự cố.
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
- Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: (08 22 142 126 – 0914526205
08 22142126 - 08 35146426
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn
Website: www.lapduan.com -
http://vn.360plus.yahoo.com/thanhnv93
Đăng ký chủ nguồn thải
Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải

Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh Chất thải nguy hại.
Mô tả công việc

- Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.
- Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của Doanh nghiệp.
- Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.
- Xác định mã đăng ký của các loại chất thải.
- Soạn công văn, lập thủ tục, hồ sơ Đăng ký chủ nguồn thải cho Doanh nghiệp.
- Trình nộp Sở tài nguyên và môi trường
.
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: (08 22 142 126 - 0903 649 782
08 22142126 - 08 35146426
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn
Website: www.lapduan.com

Lập đề án bảo vệ môi trường

Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường:Mô tả công việc- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của Công ty.
- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
- Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.
- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
- Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng
sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
- Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án
- Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty
- Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: (08 22 142 126 – 0914526205 08 22142126 - 08 35146426
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn
Website: www.lapduan.com -
http://vn.360plus.yahoo.com/thanhnv93