Như tiêu đề, cần bán 1 ống kính Canon pancake 40mm 2.8 còn y như mới.
hàng Khánh Long, bảo hành tới tháng 4 năm 2014.
Đủ hộp, bọc ni lông, bọc bong bóng, hóa đơn.
Giá: 3.150.000
(Nợ hình nhé! Mai mình tung hình lên.)
Liên hệ: 0126-505-0014, mình ở quận Phú Nhuận.