tình hình là em dư dùng nên quyết định bán em nó ạ hoạt động hoàn hảo như mới vì e toàn chụp 50 1.8 mới như tinh tình tình tình trạng là no box ạ cáp trước sau đầy đủ ạ em giá mong muốn ra đi là 1tr4
gọi cho e để biết thêm chi tiết em ở HCM :
01867612839 bán trong ngày 17 18 19 sẽ có giá đặc biệt )