Có dư mot máy ảnh Samsung SL202 can bán gap !!!
Gia thi truong 3tr7
Minh ban voi gia 2tr5 - co the giam chut dinh .
May mới , khong tray , it su dung.
10.2 mega pixels. 2 pin - 1 sac day du nhe ..
Lien he . 0909.970.584