Sim trả trước nguyên kít vào tên chính chủ

LH: 09889.22222


0965 999996 = 16tr
0965 999998 = 16tr

0967 999996 = 15tr
0967 999998 = 15tr
096 7999997 = 18tr