Mình cần bán một số LKVT như sau:
1/ Main 845 fullon 130k
2/ Main 865/478 fullon = 150k
3/ Main 865+915/775 fullon = 200k
4/ Main 945 fullon 300k(ecs, foxcom), 350k(asus,giga)
5/ Main g31 fullon 400k(intel, foxcom), 450k(giga,asus)
6/ Cpu 2.8/478 20k, 3.0/478 50k(còn lại