Hàng nguyên zin mơi về ạ

0975 22 55 22
Dãy số hòa hợp , 5 chẵn 5 lẻ
Giá 4.689.000 ( 4-6-89 )

Iu call Nghĩa ( Thái Nguyên )
0989.20.20.20