như tiêu đề mình cần mua gấp10 em cpu g530 cũ ai có alo giùm nha alo mình lại tới nơi mua luôn không cần giao hàng
số điện thoại 01695870909 tâm 30 tuổi