mình cần ra con này rặt 100% đã đẽ 3 lứa nặng 1k250 mỗi lứa đẽ 14 đến 15 trứng tự ấp mặt mày hình tướng tốt ,con này trước giờ chỉ đỗ gà tre ra con rất đẹp nay thu dọn bớt chuồng nên cho em nó ra đi ,gà sức khỏe tốt . Giá thanh lí :1t5 (no fix) con này đỗ gà tre rất okchân nhỏ như điếu jet hai hàng trơn

Gà ở long thành - AE cần xin alo :0909 659 629 - Rất cãm ơn AE đã xem và UP hộ