Thanh lý tất cả chim bồ câu kiểng và bồ câu thịt.
Tất cả đều là giống tốt & đã được tuyển lựa kỹ.
Giá cả thương lượng.

Liên hệ:
Anh Phúc
0942.2222.63 hoặc 0907.165.479