ốc nerita là loại ốc ăn rêu bám kính, lũa, đá trông hồ thủy sinh và cá rồng, cá chép. loài ốc này hiền và siêng năng.

giá con nhỏ 3k/c
giá con lớn 5k/c