bán 1 ít sim rác
chỉ bán theo lô
lô sim giá 40ngàn/simTỷ Phú3
1) 099.678.6784
2) 099.703.7890
3) 099.703.7891
4) 099.703.7892
5) 099.703.7893
6) 099.703.7894
7) 099.703.7895
lô sim giá 50ngàn/simTỷ Phú3
1) 099.671.7000
2) 099.70.44000
3) 099.704.3000
4) 099.325.9000
5) 099.568.2000

Xin liên hê 096 649 8888
Anh em đi ngang Up phụ dùm, cảm ơn nhiều
Miễn trả giá