012.12.352.162
277.Ngã Ba Liên Khương.TT.Liên Nghĩa Đức Trọng Tới Nhà Xem Gọi Trc 30ph ra rước
Chỉ ship gà lớn-đợt sau lên gá 2-3th không ship nhaGà Ai Cặp

Gà Mỷ max trạng 1kg Mỷ RẶC

gÀ Cú Bướm Còn Tơ 7th Giá 1tr3

Màu Khi Trưởng Thành Sẽ Như Tn nè(hình tham khảo đó nha)

Còn Gà Nọc Giá Hơi Cao 2trieu 1kg2 1gạch