TÌNH HÌNH LÀ NÀY THỨ CHỦ NHẬT NÀY CÓ 1 KHÓA THI ANH VĂN BẰNG B. ANH EM NÀO CÓ NHU CẦU CẦN RA TRƯỜNG MÀ PHẢI CÓ BẰNG B ANH VĂN THÌ LIÊN HỆ MÌNH. GIÁ THÌ 950K/1 NGƯỜI .
(VỀ VẤN ĐỀ ĐẬU THÌ ANH EM KHỎI LO) NẾU THI MA KHÔNG ĐẬU THÌ MÌNH SẼ TRẢ TIỀN LẠI TRONG VÒNG 1 NỐT NHẠC HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ LÀ THỨ TƯ NÀY NGÀY 19/06/2013 NHA.
DT 01217588300 (QUÝ 20T)