BÁN 3 TRỐNG TRE LAI MÁU 6 MÁI TRE LAI
1. gà tre điều bông lai , nặng 1 kí 050 gam , gà 11 tháng đả bể đầu cựa, chân vàng 2 hàng trơn cao gà , lối đá canh nạp miệng lông bo lớn khôn gà đá chân xâu , gà mới chưa xuống lông giá : 800k


2. gà tre điều vàng lai máu , nặng 1 kí 150 gam , gà 11 tháng đả bể đầu cựa , chân trắng cao 2 hàng trơn , lối đá canh nạp lùa miệng lông ,khôn gà bo lớn , gà mới chưa xuống lông giá : 750k


3. gà tre điều vàng , nặng 9 lạng yếu , gà 10 tháng hơn đả bể đàu cựa, chân vàng vuông 2 hàng trơn , lối đá canh nạp miệng lông bo lớn , gà mới chưa xuống lông giá : 550k

MỘT SỐ GÀ MÁI LAI ANH EM NÀO CẦN LỰA NUÔI
1. GÀ MÁI điều vàng lai máu mỉ và ASIL, nặng 8 lạng mái tơ , chân xanh 2 hàng trơn nhỏ cao GẦN CHỊU TRỐNG mái bổn giá ; 500k
2.gà mái lai asil , điều chân xanh đen , nặng 8,5 lạng , đâng đẻ , 2 hàng trơn nhỏ cao giá : 400k

3. gà mái ô lai máu phi mặt lọ , nặng 7 lạng , chân đen 2 hàng trơn , đả đẻ lứa đầu giá : 350k
4. gà mái lai máu ASIL , nặng 9,5 lạng , chân xanh đen 2 hàng trơn đả đẻ lúa đầu giá : 400k


5.gà mái ô lai máu mỉ , nặng 7 lạng , mái tơ gần chịu trống , chân vàng điểm giá : 350k6. gà mái điều vàng lai máu ASIL , nặng 7 lạng , chân vàng trắng nhó cao hiện đang đẻ : giá 350k
ĐÂY LÀ GIÁ BÁN MONG ANH EM ĐỪNG TRẢ GIÁ CẢM ƠN , KHÔNG SÍP
ĐC: NHÀ MẶT TIỀN QUỐC LKOOJ 1 A CÁCH CẦU VƯỢT AN SƯƠNG 350 M ĐI VỀ HƯỚNG BÌNH CHÁNH GẶP A 7 , ĐT: 0909261269