Máy biến áp 150 kva - 0904.959.963

I) Tính toán nhiệt máy biến áp 150 kva
+) Đại cương máy biến áp 150kva
Tính toán nhiệt là tính toán về nhiệt ở trạng thái xác lập nghĩa là khi MBA làm việc liên tục với tải định mức. Ở trạng thái xác lập này toàn bộ nhiệt lượng do dây quấn và lõi sắt phát ra đều khuếch tán ra xung quanh.
Đường khuếch tán của dây điện có thể phân ra làm các loại sau.
a. Tù dây quấn hay lõi sắt ra một cuộn ngoài tiếp xúc với dầu bằng truyền dẫn.
b. Quá độ từ mặt ngoài dây quấn hay lõi sắt vào dầu.
c. Từ dầu ở mặt ngoài dây quấn hay lõi sắt truyền tới mặt trong thùng dầu đối lưu.
d. Quá độ từ dầu vào trong vách thùng.
e. Cuối cùng là nhiệt từ vách thùng truyền ra không khí xung quanh bằng bức xạ và đối lưu.
Nói chung trong phần tính toán nhiệt của MBA gồm các phần sau:
+ Tính nhiệt độ chênh qua từng phần gồm:
· Nhiệt độ chênh trong lòng dây quấn hay lõi sắt với mặt ngoài của nó.
· Qua mỗi lần truyền nhiệt độ giảm dầu nghĩa là nó gây nên một lượng suy nhiệt độ, kết quả là so với môi trường không khí xung quanh thì các bộ phận trong MBA có nhiệt độ chênh nào đó.
· Trị số dòng nhiệt càng liệt càng lớn thì nhiệt độ chênh càng lớn .
· Nhiệt độ chênh giữa mặt ngoài dây quấn với đầu .
· Nhiệt độ chênh giữa đầu với vênh thùng .
· Nhiệt độ vênh giữa vách thùng và không khí .
+ Chọn kích thước thùng dầu bảo đảm tỏa nhiệt tốt, nghĩa là làm sao cho nhiệt độ dây quấn lõi sắt và dầu không quá mức quy định.
+ Kiểm tra nhiệt độ chênh của dây quấn, lõi sắt và dầu đối với không khí.
Như vậy việc tính toán nhiệt của MBA khá phức tạp, nó ảnh hưởng rất nhiề tới tuổi thọ của MBA và chế độ làm việc định mức của MBA. Việc tính toán nhiệt này cũng còn liên quan tới việc thiết kế thùng dầu và các bộ phận tản nhiệt khác.
II) Tính toán cụ thể về nhiệt máy biến áp máy biến áp 150kva

a) Tính toán nhiệt độ chênh lệch từng phần máy may bien ap 50kva 3 pha giá tốt biến áp 150kva
1. Nhiệt độ chênh trong lồng dây quấn hay lõi sắt với mặt ngoài của nó.
Gọi là nhiệt độ chênh.
Ta có = .
Trong đó:
: là cách điện 1 phía.
=0,25.10-3 (m).
cd: là suất dẫn nhiệt của lớp cách điện của dây quấn, ta được =0,17 (W/m0C) tra bảng 45 [tài liệu 1]
q: mật độ dòng nhiệt trên bề mặt dây quấn. =
- Dây quấn HA: = =
=802,5 (W/m2)
- Dây quấn CA: . . q2= =
=610,75 (W/m2)

· Nhiệt độ chênh phía HA: = = =1,180.
· Nhiệt độ chênh phía CA: = = =0,90C.
2. Nhiệt độ chênh giữa mặt ngoài dây quấn với đầu .
Hiệu số của nhiệt độ này phụ thuộc vào tổn hao của dây quấn và thường xác định theo công thức kinh nghiệm gần đúng. Ở đây dây quấn dùng dây chữ nhật có rãnh đâu ngang nên:
=k1.k2.k3.0,35.q0,6
+ k1: Hệ số kể đến tốc độ chuyển động của dầu trong dây quấn phụ thuộc vào hệ thống làm lạnh. Dầu làm lạnh tự nhiên nên k1=1.
+ k2: Hệ số chiếu cố đến trường hợp do dây quấn HA ở trong nên dầu đối lưu khó khăn làm dây quấn HA nóng hơn, do đó:
k2=1,1 : đối với dây quấn CA nằm ngoài, HA nằm trong.
+ k3: Hệ số chiếu cố đến sự đối lưu khó khăn của dầu do bề rộng (hay làm chiều cao) tương đối của rãnh dầu ngang. a: chiều dày của dây quấn, tức chiều sâu của rãnh. Tạ chọn k3=0,85
· Tính cho phía HA.
=1.1,1.0,85.0,35.(802,50,6)=23,00*C.
· Tính cho phía CA:
=1.1.0,95.0,35.(610,750,6)=15,60C.
3. Nhiệt độ chênh trung bình của dây quấn hay lõi sắt với mặt ngoài của nó thường bằng khoảng 2/3 nhiệt độ chênh lệch toàn phần.
Do đó ta có:
Ta chọn cao nhất trong HA hay CA: .1,180=0,790C.
4. Nhiệt độ chênh trung bình của dây quấn đối với dầu.

Trong đó: tb=0,790C.
= =15,60C.
Thay số ta được: 0,79 + 15,6=16,40C.
5. Nhiệt độ chênh giữa dầu và rãnh thùng
Cách tính nhiệt độ chênh này cũng tương tự như nghĩa là cũng phụ thuộc mật độ dòng nhiệt đi qua mặt cách thùng như công thức mục 2 chương 6 nhưng thường thì nhiệt độ chênh này không vượt quá 5 60C, do đó sơ bộ có thể lấy =50C.
6. Nhiệt độ chênh giữa vách thùng và không khí
Nhiệt độ từ vách thùng truyền ra không khí xung quanh theo 2 đường, một bộ phận truyền ra theo phương pháp đối lưu, một bộ phận truyền ra theo phương pháp bức xạ.
Việc tính toán nhiệt cho nửa vách thùng và không khí liên quan đến việc tính toán mặt bức xạ và đối lưu của thùng, tới đây ta tính toán thùng vì thế căn cứ vào nhiệt độ đo cho phép giữa dây quấn và không khí .
Cuối cùng sẽ tìm được nhiệt độ chênh giữa thùng và không khí. Trị số phải được kiểm tra xem lại có đạt được nhiệt độ chênh cho phép không. Nếu đạt ta chọn sơ
III) Tính toán nhiệt thùng dầu máy biến áp 150 kva

Như ta đã biết, thùng dầu đồng thời là vỏ máy của MBA, trên đó cí đặt các chi tiết máy rất quan trọng như sứ ra của dây quấn CA và HA, ống phòng nổ, bình giãn dầu…Vì vậy thùng dầu ngoài yêu cầu đảm bảo tản nhiệt tốt còn phải đảm bảo các tính năng về điện ( như đảm bảo khoảng cách cho phép giữa dây quấn với thùng), có độ bền cơ học đảm bảo, chế tạo đơn giản và có khả năng rút gọn được kích thước bên ngoài. Việc tính toán ở đây là căn cứ yêu cầu tản nhiệt, sau đó kiểm tra lại xem về yêu cầu cần tản nhiệt.
1. Chọn loại thùng dầu cho MBA S=630 KVA. Ta chọn loại thùng có những cánh tản nhiệt bằng tôn bố trí vuông góc với vỏ thùng.máy biến áp 150kva
2. Chọn kích thước tối thiểu bên trong của thùng.
a. Đây là MBA ba pha cấp điện áp 35/0,4 KV.
Nên chiều rộng của thùng là: B=D” + S1 + S2 + d1 + S3 + S4 + d2.
Trong đó:
+D”2=48,5 (cm) đường kính ngoài của dây quấn CA.
+ S1=4 (cm): là khoảng cách đến vách thùng cho dây dẫn ra CA có Uth2=85 kV. Bọc cách điện 4 mm ( theo bảng 31 [tài liệu 1]).
+ S2=4,2 (cm): là khoảng cách đến xà ép gông cho dây dẫn ra CA có điện áp thử Uth2=85 kV, bọc cách điện 4 mm ( theo bảng 31[tài liệu 1]).
+ S3=2,5 (cm) là khoảng cách đến vách thùng cho dây dẫn ra HA không bọc cách điện
* Mọi thắc mắc cần tư vấn hoặc mua sản phẩm máy biến áp 50 kva liên hệ sau:
Công ty cổ phần thiết bị điện 368
Địa chỉ: CỤm Công nghiệp An Khánh Hoài Đức Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 0904.959.963 - 01268.261908 Găp Anh Vinh GĐ
Website: sumoel.com.vn
Email: bienapsumoel@gamil.com
Rất hân hạnh phục vụ quí khách trong thời gian sớm nhất......