- Cần thu mua các loại sim rác, các loại tài khoản, sim cũ hỏng...chưa kích hoăc
kích rồi.
- Cho chọn số đẹp Vietetel, 096 giá thợ....
- Mua bán nhanh gọn, toàn quốc. Liên hệ: Phong sn 1982 - đt: 0915 116 128 or 0967 889 789