Khuyến mãi Truyền hình Internet Viettel tại TP HCM:

Dịch vụ truyền hình NextTV là truyền hình số HD chất lượng cao truyền qua hạ tầng mạng băng rộng của Viettel đến thiết bị giải mã đầu cuối (Set top box).
Có thể hiểu đơn giản đây là dịch vụ truyền hình kỹ thuật số được truyền qua giao thức mạng internet hay truyền hình theo yêu cầu IPTV. Khi sử dụng gói FTTH-TV tức là bạn vừa có một đường truyền tốc độ cáp quang vừa có
-CLICK HERE->-" title="Xem 105 kênh truyền hình đặc sắc chuẩn HD chỉ có ở NEXT TV VietteL ->-CLICK HERE->-" />Gói cước:
-CLICK HERE->-" title="Xem 105 kênh truyền hình đặc sắc chuẩn HD chỉ có ở NEXT TV VietteL ->-CLICK HERE->-" />
-CLICK HERE->-" title="Xem 105 kênh truyền hình đặc sắc chuẩn HD chỉ có ở NEXT TV VietteL ->-CLICK HERE->-" />
-CLICK HERE->-" title="Xem 105 kênh truyền hình đặc sắc chuẩn HD chỉ có ở NEXT TV VietteL ->-CLICK HERE->-" />
Vui lòng liên hệ:

0973 03 73 23 hoặc 091 882 0022 (gặp Huy) để được tư vần thêm .