bảo trì & sữa chữa máy máy lạnh
- sữa chũa máy lạnh
- mua bán và trao đổi
- bảo trì định kỳ máy lạnh tại gia đình

( giá phải chăng )