Mình dư xài 20 cái keyboard máy bộ IBM (KB-0225), và Lenovo (SK-8820)

giá : 45k/cái

hình : http://www.txmicro.com/images/P/ibm_kyb_kb0225.jpg

Liên hệ: 395 Chien Luoc, Binh Tri Dong A, HCM
0123-329-1125
Lấy hết cho giá tốt