Mình cần bán mấy em gà
ms1 : gà chuối lai 1kg1- 1000k

ms2 : lai mỹ 70% 1kg3 -1500k

ms3 : gà không lưỡi 1kg2- 1200k

MS4: Mấy em gà con 200k


gà cha lai phi (ăn 8 hòa 1+ mẹ lai mỹ)

ms5 : mấy em gà mái lai - 200k

ms6: chuối lai 950g- ăn 6 giá 2000k (mình phá bớt lông đuôi cho xấu, để dễ đá hàng xáo)

àng
ms 07 : em này còn tơ 800g- 800k ( mới cắt tích)

ms08 : chuối lai 1kg2- 1300k


clip xổ gà 900g

http://youtu.be/s5sHUTiolYs

clip xổ gà chuối + gà không lưỡi.
http://youtu.be/Zg_QkhWpHAo
clip xổ gà vàng 1kg3. clip quay không được rõ.
http://youtu.be/I-GDwI_zP0Y
anh em nào quan tâm liên hệ 01869097818
hoặc email: hoangvukhanh@yahoo.com
(3 em ms 06,07,08 ở bình dương nha ! ngay cầu vượt sóng thần.)