tìm chủ cho e vện lưả cái 8 tháng sắp lên giống ......lông sát,đuôi vót,dáng đẹp ,cao 53-54,năng khoảng 17kg,xoáy dài,lươị đốm nhiều,.tai ko lên hết............................................
liên hệ 01234566670 luân
địa chỉ 59/49 tân hoà đông p14 q6 hcm