Mới đem về tiếp bầy gà tre mỹ tơ 3th, anh em nào thích alo anh Tài 0938 025 018
Hình ảnh gà nọc anh em xem tại đây , video clip trại cản gà :

ga che, ga che my, ga my, ga tre, ga tre my, ga tre my rac, ga tre mỹ, gà mỹ, gà tre, gà tre mỹ rặc