ô anh mới lên chức muốn thêm 1 con hotline đẹp đẹp để dùng .ai có cho em xin số và giá chuẩn ,giá thu vê còn báo ô ý nhé-lh 0942686888
có dạng này thì càng tốt:0909 123/456/567/286/386/883/885...136/990/888(999)