Cho thuê bảng quảng cáo 60A trường Sơn giá từ 30-55 usd/m2.
Hợp đồng dài hạn diên tích từ 43-150m2
+ cho thuê vị trí đặt ATM
+ mặt bằng chuyên tổ chức sự kiện
+ LCD, LED,…
+ mặt bằng làm văn phòng 200-575m2 giá thuê 16.1 usd/m2
Liên hệ chủ đầu tư : 0903 962 817