Cần mua vỏ máy Laptop Vaio E 14P mới màu trắng or đen .
Liên hệ: 01214237606