cần bán 1 cái màn hình như tiêu đề , màn hình còn đẹp 97% nha , do muốn nâng cấp nên bán cho ace nào có nhu cầu , do không có máy ảnh nên cho e xin nợ tấm hình , giá mong muốn ra đi là 3tr ( fjx nhiệt tình cho ace nào thật sự muốn mua )

liên hệ : 0909 957538