báo cáo các bác nhà toàn tứ 6 xấu . khách đòi 0166 0168 chứ

thần tài nó cũng không thích khổ quá . bác nào có tứ 6666 11s

show cho thằng mấy mấy chú nhé . thank các bác ạ ai đi qua up phụ em tí nhé