++Tình hình là Mình có 1 con gà Chuối 7 lạng đúng mập tròn , rất xung được mình nuôi từ bé nên rất là cưng .Đến khi nó gáy rành và xổ dc thì mình rất là ưng ý vì nó xổ hay lắm .Nhưng từ lần đầu tiên mình ẩm gà thì nó có triệu chứng đạp mái .Mình ko để ý tưởng nó xung .Nhưng bgio minh ụp bội lại thì thường xuyên tắm rửa nên thường xuyên ôm nó lên mỗi lần ẩm nó là nó đạp mái lia lịa phụt cã tinh ra luôn , đến bgio thì nó suc con 6 lạng mặt mài tái méc rót luôn .Mà ôm len vẫn đạp mái .Các bạn ai đã gặp trường hợp này chỉ mnih2 cách khắc phục , đang rầu
[IMG][/IMG]