đây mình mới lên 2 em. ae thấy hợp nhãn có gì alo mình nha call: 0938445489 gặp bình... ae nào nhiệt tình mình fix ít tiền xăng ae ở xa nha...thankyou.
MS1: gà phèn mồng chập trái, tích voi chân vàng nghệ 1kg0,50gam lai 50% lối đá nạp lùa tốc độ, gay miệng suốt ăn lông chụp 1 cái là dũ 4,5 cái mới buôn ra nha bo đá cực mạnh em này chậm cựa nha...GÍA 1TR5


ms2: gà chuối vàng bông mồng chập phải, chân vàng nghệ, mắt trắng 1kg lai 35%.lối đá canh dạt nạp lùa chòng chòng chân liên tục, gay được cở 4,5 miệng đá bo lớn..GIÁ 1TR4