CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: (08 22 142 126 – 0914526205) 08 22142126 - 08 35146426
Email:
minhphuong.corp@yahoo.com.vnhoặc thanhnv93@yahoo.com.vn
Website:
www.lapduan.com - http://vn.360plus.yahoo.com/thanhnv93

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ – THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Chuyên: Tư vấn đầu tư, lập báo cáo dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán công trình xây dựng. Thẩm định hồ sơ dự thầu.
Thiết kế, thi công,
hoàn công các công trình xây dựng, thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý rác thải.


LIÊN HỆ :0914526205 - 08 22142126 - 08 35146426

NỘI DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẤU TƯ
1. Thẩm định pháp lý của dự án, thẩm định dự án đầu tư
Nội dung phân tích
+ Thứ nhất, phân loại dự án theo quy mô, loại hình đầu tư và thành phần kinh tế.
+ Thứ hai, kiểm tra sự tuân thủ của dự án đối với những quy định hiện hành trong quản lý đầu tư và xây dựng
Mô phỏng thẩm định dự án đầu tư.
2. Thẩm định Sự cần thiết của dự án
2.1. Thẩm định tính hợp lý về thời điểm đầu tư
2.2. Thẩm định tính hợp lý về quy mô đầu tư (kỹ thuật MNPV và MIRR)
- Xuất phát từ tình hình nội tại, đặc thu hoạt động của doanh nghiệp – sử dụng mô hình SWOT & Chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
- Những diễn biến cung – cầu trên thị trường của dự án – sử dụng mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M.Porter
- Định hướng phát triển của ngành, vùng địa phương đã được duyệt.
Mô phỏng thẩm định dự án
3.Thẩm định hiệu quả thị trường của dự án
3.1. Kỹ thuật Thẩm định nhu cầu đối với sản phẩm của dự án
3.1.1. Phương pháp thẩm định đối với những sản phẩm truyền thống của dự án
- Giới thiệu kỹ thuật sử dụng Data analysis trong Excel nhằm đo lường nhu cầu sản phẩm của dự án.
- Giới thiệu kỹ thuật hồi quy trong Excel để xác định hàm nhu cầu đối với sản phẩm của dự án
3.1.2. Phương pháp thẩm định đối với những sản phẩm mới
3.2. Thẩm định chu kỳ sống của sản phẩm dự án
3.3. Thẩm định chính sách Marketing sản phẩm – dịch vụ của dự án
3.4. Đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm – dịch vụ thuộc dự án (ứng dụng mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M.Porter)
4. Thẩm định hiệu quả kỹ thuật của dự án
4.1. Tình huống thẩm định sự hợp lý của công nghệ, thiết bị
4.2. Tình huống thẩm định sự hợp lý về địa điểm – vị trí
4.3. Tình huống ô nhiễm môi trường
4.4. Các tình huống khác liên quan đến thẩm định hiệu quả kỹ thuật
Mô phỏng thẩm định dự án
5.Thẩm định nguồn vốn của dự án
5.1. Thẩm định tổng thể nguồn vốn dự án
5.2. Thẩm định chi tiết nguồn vốn dự án – vấn đề vốn dự phòng, vốn ứng trước…
5.3. Thẩm định tính khả thi của nguồn vốn dự án
6. Thẩm định hiệu quả tài chính của dự án
6.1. Hệ thống hóa vấn đề liên quan đến dòng tiền
6.1.1. Tình huống trong tính toán dòng tiền theo phương pháp trực tiếp
6.2.1. Tình huống trong tính toán dòng tiền theo phương pháp gián tiếp
6.2. Hệ thống hóa các chỉ tiêu tài chính được sử dụng trong thẩm định tài chính
6.2.1. Chỉ tiêu điểm hòa vốn
6.2.2. Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn
6.2.3. Chỉ tiêu DSCR (debt service cover ratio)
6.2.4. Chỉ tiêu NPV
6.2.5. Chỉ tiêu IRR
6.3. Hệ thống hóa các hàm được sử dụng trong Excel để thẩm định dự án đầu tư
6.4. Thảo luận các tình huống đặc biệt trong thẩm định dự án
6.4.1. Tình huống dự án đầu tư phân kỳ - kỹ thuật khắc phục nhược điểm của IRR – Kỹ thuật Modified IRR)
6.4.2. Kỹ thuật tính toán suất chiết khấu hợp lý cho dự án – WACC
6.4.3. Phân biệt hai quan điểm đánh giá tài chính dự án: quan điểm tổng đầu tư (TIP) và quan điểm chủ sở hữu (EIP)
6.5. Xây dựng mô hình bảng tính để thẩm định dự án
6.5.1. Mô phỏng thẩm định dự án bằng hệ thống bảng Excel
6.5.2. Giới thiệu Thẩm định dự án BOT bằng hệ thống bảng Excel
7. Thẩm định hiệu quả kinh tế xã hội
- Những nội dung cơ bản
- Định giá tác động môi trường – kỹ thuật sử dụng “Quan hệ phản ứng Dose – DRR”
8. Thẩm định rủi ro của dự án
- Phân tích độ nhạy của dự án – Giới thiệu hàm Table trong Excel
- Phân tích tình huống – Giới thiệu hàm Scenario & các hàm khác trong Excel
Liên hệ: http://vn.360plus.yahoo.com/thanhnv93
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM Hotline: (08 22 142 126 – 0914526205 ) 08 22142126 - 08 35146426 – 0903649782 -0907957895Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vnWebsite: www.lapduan.com