Tre 1kg020 lỏn lẻn - 1x - anh em đổ mái hay nuôi đá lấu tuỳ. 3 xị
http://imageshack.us/photo/photo/689/lx6y.jpg/
Trạng lỡ 1kg650- 50 mỹ - 1x - anh em nuôi đá hay đổ gà tre cũng dc - 900k
http://imageshack.us/photo/photo/28/r9k4.jpg/
http://imageshack.us/photo/photo/32/56g2.jpg/
http://youtu.be/hay_fT7JLVI
----
0909449990 - Thành
219/44 Trần Văn Đang P11 Q3
( CMT8 chạy vào 150m, qua đường ray xe lửa, hẻm đầu tiên quẹo trái )