Như tiêu đề, ae cái có comment và báo giá lun nhé hoặc nt vào số: 01632.002.002 , thank