09.1992.1995=5t5
09.1992.1978=3t5
0916.20.5566=1t9
0916.205577=1t9
091976.5588=2t2
sim nguyên kit phôi sim trống đồng cổ kính xa xưa,kick lên tk cao

mua cả lô giá chuẩn 4500k(nofix) mua lẻ giá kế bên
lh:
0979399993 nhận giá tốt nhất