minh co cap ga mai khét trắng, màu này hiếm nha bạn ,chân xanh trạng 9 lang , lai 50 tro len , hang chat luong nha ban , gia 600 , gia da giam vi ban o xa nha , chứ cap ga nay ko co gia do dau , bao bạn ra gà con đá cựa , bổn lỳ nha ban , bạn xem được thì alo mình 0909761499, nhà co ga tre mỹ rặc , asill lai mỹ luôn tại chưa chụp kịp nên chưa gửi hình bạn được thông cảm , đây là hình em nó ,