Tình hình là 2 số trên khi bữa của mình nhưng do sơ suất nên bị VT thu hồi chừ mình call thì thấy 2 số này đã được đấu rồi, vậy AE nào có 2 số trên thì alo e 0965.054.113 - 0906.054.113