ô a duói wê cho con ngổng dể an thịt nhung mà thấy tội wá nên bán lại cho ace nào cần mua về nuôi giủ nhà rất khôn
ngổng màu tráng nha ae
jía400k lh 0909999513 phan xích long phú nhuận