Mình bán bầy regular grey hatch... bầy này dc 3 tháng--> 3 tháng rưỡi anh em nào cần thì alo nhé
*Gà cha ,gà mẹ
3 tháng rưỡi..Update thường xuyên." title="Gà tre mỹ dòng regular grey hatch 3-> 3 tháng rưỡi..Update thường xuyên." />
3 tháng rưỡi..Update thường xuyên." title="Gà tre mỹ dòng regular grey hatch 3-> 3 tháng rưỡi..Update thường xuyên." />
3 tháng rưỡi..Update thường xuyên." title="Gà tre mỹ dòng regular grey hatch 3-> 3 tháng rưỡi..Update thường xuyên." />
3 tháng rưỡi..Update thường xuyên." title="Gà tre mỹ dòng regular grey hatch 3-> 3 tháng rưỡi..Update thường xuyên." />
Gà con
Còn vài cặp nhưng mình chỉ chụp vài con tuong trung thôi nhé anh em nào cần thì alo qua lựa số lượng có hạn thôi.nhanh tay thì còn nhé 2tr/1 cặp
3 tháng rưỡi..Update thường xuyên." title="Gà tre mỹ dòng regular grey hatch 3-> 3 tháng rưỡi..Update thường xuyên." />
3 tháng rưỡi..Update thường xuyên." title="Gà tre mỹ dòng regular grey hatch 3-> 3 tháng rưỡi..Update thường xuyên." /> 3 tháng rưỡi..Update thường xuyên." title="Gà tre mỹ dòng regular grey hatch 3-> 3 tháng rưỡi..Update thường xuyên." />
3 tháng rưỡi..Update thường xuyên." title="Gà tre mỹ dòng regular grey hatch 3-> 3 tháng rưỡi..Update thường xuyên." />

Nhà mình gần chợ Tân Bình
Fone : 0122365677 ( NOSMS)