Bán chim bồ câu sư tử italy kiểng rất đẹp, chim giống đang đẻ.AE nào có nhu cầu nuôi kiểng hoặc làm kinh tế phụ gia đình thì liên hệ 0128 444 1419 A Trung,vì bận việc nên mình sẻ sang nhượng lại toàn bộ khoảng 30 cạp với giá hũ nghị cho AE nào có thiện chí và đến trước, rất mông sự ủng hộ của AE. Mình ở q 10,tphcm.