không có thời gian chăn nữa nên thanh lý 2 con nhồng .
- chim con nuôi lên khá dạng , nói bập bẹ vài từ , chim khỏe không bệnh tật gì hết .
- giá ra đi : 1t5/con . ai lấy hết có giá tốt hơn . [ cám ơn ace xem và up dùm ]

Code:


Code:


Code: