Mới lên vài con gà tre đẹp đã đến tuổi nghĩa vụ
EM;1 Gà điều lai 25% chân xanh 2 hàng trơn nặng 1kg050 gà cựa điết 10 tháng
lói đá canh chận đá chân sâu,chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.Gía;call


EM;2 Gà điều lai 25% chân vàng 2 hàng trơn nặng 1kg060 cưa chậm 10 tháng
lói đá canh chận đá bo lớn,chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.Gía;call


EM;3 Gà điều lai rừng chân xanh 2 trơn nặng 1kg170 gà 12 tháng
lói đá nạp lùa đá bo lớn chân sâu,chưa xuống lông zin 100%
Hình em nó.Gía;call


AE Nào có nhu cầu thì LH;0908607517,Nhà gần Bệnh viện Q12 ĐTCH 21
AE có xem tin xin cho chữ up nhé xin cảm ơn.