HCM- Bán thùng máy Duo core E2140 sk 775 ,tat ca hang box ,rap tai Lê Phung dang sd binh thuong,het bh /MB Intel 945
/CPU E2140 +fan Intel zin /Dram2 Kingston 2Gb/667 /HDD Seagate sata 160Gb /DVD LG / Power Arrow 500W+case DeLux .Gia 1.85 trieu.Lh anh Trí 0933662918 hoac 308 Nguyen van Nghi P7 Q Govap.Cam on cac ban xem tin