như tiêu đề, e đang cần sang gấp e tứ quý trên. ace muốn..e fix nhiệt tình ạ.