01.292.298.298


Taxi vip "đầu đuôi đều đẹp", đuôi 98 trường phát
Bán giá cực kỳ hữu nghị 600k (fixed)
sim mới nguyên kít, có tk.
Liên hệ: 0932.5555.11