Tình hình là mình đang kẹt tiền làm chuồng nên cần thanh lý 1 trong mấy em gà mái lai sau :
Ms1 : gà mái chuối lai 3 máu peru - mỹ - việt chuối lữa chân trắng mỏ trắng ( cha 50 peru - 50 mỹ 3kg2, mẹ mái bổn việt 2kg ) bầy gà anh em tử 2kg7 -3kg1 tùy người nuôi kg biết sao em nó bị đẹt số kg hiện tại 1kg2 tới đẽ khoãng 1kg3 - 1kg4 , ưu tiên bán cho anh em ép gà tre bao ra con đá chân cựa và lỳ . Giá thanh lý mong muốn 1tr5 se fix cho người nhiệt tình .( nợ hình up sau )
Ms2 : Mái khét vàng 1kg9 asil lai việt bổn của người quen chia lại nhưng nay chơi và cản gà tre nhiều nên thanh lý luôn còn bổn như thế nào qua xem ga sẽ cho thông tin chi tiết . Giá mong muốn 2tr5 ( nợ hình up sau ) . sẽ fix cho anh em nhiệt tình
Ms3 : Mái tre we asil lai mỹ đen gà mới đẽ lứa so , em nó hiện tai 6 lang mấy hơi ốm do không đủ chuồng nhốt chung bị mấy con chị giành ăn dữ quá ăn ko lại nên hơi ốm , gà nhìn dáng mạnh đuôi ben cao , chân vuông nhỏ . giá mong muốn 1tr5 ( nợ hình up sau )
Địa chỉ liên lạc :

ĐT :01223975748 gặp khoa
Đường 2F khu dân cư nam hùng vương