TBH Computer
Địa Chỉ: 280/7 Nơ Trang Long F12 Q.Bình Thạnh
Số ĐT: 0903 863 684 Long
Y!M: tbhcomputer01
Website: www.tbhcomputer.vn

Còn nhiều VGA như(GT210, HD 3650, GT220, 9600GT), và nhiều RAM 2 RAM 3, HDD 160GB, 250GB, 500GB, 2TB.. anh em có thể tự lên cấu hình rồi báo cho mình, mình sẽ ráp theo ý anh em...
Cấu Hình 1:
 • Main: P35 hiệu Gigabyte Model GA-P35-DS3L
 • VGA: 512MB 9400GT hiệu Gigabyte Model GV-N94T-512I
 • CPU: Core Quad Q6600(2.4GHz*4 cache 8MB) Fan xịn lõi đồng
 • RAM: 2GB DDR2 Bus 800 hiệu Kingmax( có thể lên 4GB)
 • HDD: 320GB SATA hiệu WD No Bad êm cơ
 • Nguồn: New 100% hiệu SP 700W fan 12 BH 1 năm
 • Case: New 100% hiệu SP mã 6508

==GIÁ: 3Tr9==
Nguyên thùng BH 1 tháng( Nguồn BH 12 tháng)

*************************************

Cấu Hình 2:

 • Main: P35 hiệu Gigabyte Model GA-EP35-DS3
 • VGA: 512MB 9400GT hiệu Gigabyte Model GV-N94T-512I
 • CPU: Core Quad Q6600(2.4GHz*4 cache 8MB) Fan xịn lõi đồng
 • RAM: 2GB DDR2 Bus 800 hiệu Kingmax( có thể lên 4GB)
 • HDD: 320GB SATA hiệu WD No Bad êm cơ
 • Nguồn: New 100% hiệu SP 700W fan 12 BH 1 năm
 • Case: New 100% hiệu SP mã 6508

==GIÁ: 4Tr==
Nguyên thùng BH 1 tháng( Nguồn BH 12 tháng)

*************************************

Cấu Hình 3:

 • Main: P35 hiệu Gigabyte Model GA-EP35C-DS3R( chạy DDR3 và DDR2)
 • VGA: 512MB 9400GT hiệu Gigabyte Model GV-N94T-512I
 • CPU: Core Quad Q6600(2.4GHz*4 cache 8MB) Fan xịn lõi đồng
 • RAM: 2GB DDR2 Bus 800 hiệu Kingmax( có thể lên 4GB)
 • HDD: 320GB SATA hiệu WD No Bad êm cơ
 • Nguồn: New 100% hiệu SP 700W fan 12 BH 1 năm
 • Case: New 100% hiệu SP mã 6508

==GIÁ: 4Tr3==
Nguyên thùng BH 1 tháng( Nguồn BH 12 tháng)

*************************************

Cấu Hình 4:

 • Main: P35 hiệu Asus Model P5KC ( chạy DDR3 và DDR2)
 • VGA: 512MB 9400GT hiệu Gigabyte Model GV-N94T-512I
 • CPU: Core Quad Q6600(2.4GHz*4 cache 8MB) Fan xịn lõi đồng
 • RAM: 2GB DDR2 Bus 800 hiệu Kingmax( có thể lên 4GB)
 • HDD: 320GB SATA hiệu WD No Bad êm cơ
 • Nguồn: New 100% hiệu SP 700W fan 12 BH 1 năm
 • Case: New 100% hiệu SP mã 6508

==GIÁ: 4Tr3==
Nguyên thùng BH 1 tháng( Nguồn BH 12 tháng)

*************************************

Cấu Hình 5:

 • Main: P45 hiệu Gigabyte Model GA-EP45-DS3R
 • VGA: 512MB 9400GT hiệu Gigabyte Model GV-N94T-512I
 • CPU: Core Quad Q6600(2.4GHz*4 cache 8MB) Fan xịn lõi đồng
 • RAM: 2GB DDR2 Bus 800 hiệu Kingmax( có thể lên 4GB)
 • HDD: 320GB SATA hiệu WD No Bad êm cơ
 • Nguồn: New 100% hiệu SP 700W fan 12 BH 1 năm
 • Case: New 100% hiệu SP mã 6508

==GIÁ: 4Tr3==
Nguyên thùng BH 1 tháng( Nguồn BH 12 tháng)

*************************************

Cấu Hình 6:

 • Main: P43 hiệu Asus Model P5P43TD PRO( chạy DDR3 và DDR2)
 • VGA: 512MB 9400GT hiệu Gigabyte Model GV-N94T-512I
 • CPU: Core Quad Q9450(2.66GHz*4 cache 12MB) Fan xịn lõi đồng
 • RAM: 2GB DDR2 Bus 800 hiệu Kingmax( có thể lên 4GB)
 • HDD: 320GB SATA hiệu WD No Bad êm cơ
 • Nguồn: New 100% hiệu SP 700W fan 12 BH 1 năm
 • Case: New 100% hiệu SP mã 6508

==GIÁ: 4Tr8==
Nguyên thùng BH 1 tháng( Nguồn BH 12 tháng)

*************************************

Cấu Hình 7:

 • Main: P45 hiệu Gigabyte Model GA-EP45-UD3R
 • VGA: 512MB 9400GT hiệu Gigabyte Model GV-N94T-512I
 • CPU: Core Quad Q9550(2.83GHz*4 cache 12MB) Fan xịn lõi đồng
 • RAM: 2GB DDR2 Bus 800 hiệu Kingmax( có thể lên 4GB)
 • HDD: 320GB SATA hiệu WD No Bad êm cơ
 • Nguồn: New 100% hiệu SP 700W fan 12 BH 1 năm
 • Case: New 100% hiệu SP mã 6508

==GIÁ: 5Tr3==
Nguyên thùng BH 1 tháng( Nguồn BH 12 tháng)

*************************************