Giá cả lô 3.7t/sim ai cần call 0944.345.777.
Toàn bộ đều là sim tomato nguyên kít 100%.

0964.178.999
096.41.41.999
0964.171.999